《Keyakizaka Thorough dissection》『東村芽依!Self-introduction。』

【KeyakiTT Kakenai?】〈2016.09.04〉『Keyakizaka46(ひらがなけやき)徹底解剖』《出演・けやき坂46》東村芽依.他